WasteReuse

Τα τελευταία χρόνια έχουν χρηματοδοτηθεί πολλά έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους φορείς σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας γεωργικών  αποβλήτων. Τα έργα αυτά εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων καθώς και βελτίωσης των διαδικασιών και σταδίων της παραγωγής με σκοπό τη μείωση του ρυπογόνου φορτίου των αποβλήτων.

Εκτός από τις τεχνολογίες τις οποίες έχουν αναπτύξει ερευνητές και επιστήμονες, αξιόλογες προσπάθειες, με πολύ καλά αποτελέσματα τις περισσότερες φορές, έχουν γίνει και από τον επιχειρηματικό κόσμο ή και ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναπτύξει τεχνολογίες βελτίωσης των σταδίων παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων και την ελαχιστοποίηση του όγκου των αποβλήτων και ως εκ τούτου της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που προκαλείται από τη διάθεσή τους.

 

Οι προοπτικές της αειφόρου διαχείρισης των αγροτικών αποβλήτων WASTEREUSE Forum

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2015

Πρακτικά

Πρόγραμμα

Προϋπολογισμός και Διάρκεια

Η ημερομηνία έναρξης του έργου «Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης στις Μεσογειακές χώρες» είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2011. Το έργο θα διαρκέσει 4 χρόνια και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2015.

Κωδικός έργου: LIFE10 ENV/GR/594

Συνολικός Προϋπολογισμός  : 1.384.799 €

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 679.399 €

Ιδία Συμμετοχή Εταίρων : 705.400 €

 

Τελευταία Νέα

7ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αύγουστος 2015

Το 7ο Newsletter του WasteReuse είναι διαθέσιμο εδώ:

Newsletter_7th_GR_August15

 

Συνέδριο WasteReuse “Βιώσιμη χρήση των γεωργικών αποβλήτων” – Βρυξέλλες 12 Μαΐου 2015 – Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου WasteReuse, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social Committee, ΕΕSC), διοργανώθηκε συνέδριο στις 14 Μαΐου 2015 στις Βρυξέλλες.

Στο συνέδριο με θέμα “Βιώσιμη χρήση των γεωργικών αποβλήτων” ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα και τις πρακτικές όσον αφορά στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των γεωργικών και οργανικών αποβλήτων στη γεωργία, ενώ δίνεται η ευκαιρία στους αντιπροσώπους του περιβαλλοντικού και γεωργικού τομέα και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να συζητήσουν τα θέματα-προκλήσεις που αφορούν στη βιώσιμη γεωργία και στην επεξεργασία των αποβλήτων και να συμβάλλουν στους τομείς αυτούς.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία η κα Dilyana Slavova, Πρόεδρος του τομέα Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, EESC και ο κ. Angelo Innamorati, Γενική Διεύθυνση Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, Τομέας Περιβάλλοντος, Δασοκομίας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, EC), απευθύνθηκαν στους συμμετέχοντες παρουσιάζοντας τις ιδέες της EESC και της EC, αντίστοιχα, σε σχέση με τα γεωργικά απόβλητα.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, http://www.mred.tuc.gr/, συντονιστής του έργου WasteReuse, παρουσίασε συνοπτικά τα ερευνητικά αποτελέσματα ενώ αναφέρθηκε και στη συνεισφορά του έργου στη βιώσιμη χρήση των γεωργικών αποβλήτων.

_________

Ο Δρ Federico Tinivella συντόνισε τη συζήτηση στη συνεδρία «Περιβαλλοντική γεωργία στην Ευρώπη – Κίνητρα και οφέλη της βιώσιμης γεωργίας»:

Ο κ. Patrick Wrixon, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Γεωργία (EISA), http://sustainable-agriculture.org/, παρουσίασε θέματα σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών, μια πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη γεωργία.

Ο Δρ Andreas Stamer, Ερευνητικό Ινστιτούτο Οργανικής Γεωργίας Ελβετίας, http://www.fibl.org/en/homepage.html, αναφέρθηκε σε μια νέα προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των οργανικών αποβλήτων στη γεωργία και την ανάπτυξη της αγοράς οργανικών προϊόντων με βάση τεχνολογίες που χρησιμοποιούν έντομα.

Ο Καθηγητής Νίκος Νικολαΐδης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, http://www.enveng.tuc.gr/, Πολυτεχνείο Κρήτης, παρουσίασε την έννοια της γεωργικής βιωσιμότητας εστιάζοντας στις λειτουργίες του εδάφους.

________

Η Δρ Maria Teresa Hernandez Fernandez συντόνισε τη συζήτηση στη συνεδρία «Προκλήσεις και λύσεις στις Μεσογειακές χώρες και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την επαναχρησιμοποίηση των γεωργικών αποβλήτων»:

Ο Δρ Roberto Altieri, Ινστιτούτο Γεωργικών και Δασικών Συστημάτων στις Μεσογειακές χώρες, Νάπολη, Ιταλία, http://www.isafom.cnr.it/, αναφέρθηκε στην ποιοτική αξιολόγηση μια απλοποιημένης μεθόδου σχετικά με την κομποστοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Ο κ. Wim Vanden Auweele, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κομποστοποίησης στη Διασφάλιση της Ποιότητας του Κομπόστ (ECN-QAS), http://www.compostnetwork.info/, παρουσίασε θέματα που αφορούν στην ποιότητα των ανακυκλωμένων βιοαποβλήτων σε σχέση με την ECN-QAS σήμανση (Σύστημα Ευρωπαϊκής Διασφάλισης Ποιότητας για το Κομπόστ).

Ο Δρ Κώστας Χαρτζουλάκης, π. Δντης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, http://www.nagref-cha.gr/, παρουσίασε εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων με έμφαση στη διάθεση στο έδαφος.

Ο κ. Jose Maria Gomez, πρόεδρος της BIOMASA PENINSULAR SA, http://www.bpeninsular.com/, Μαδρίτη, Ισπανία, παρουσίασε τα ερευνητικά έργα που αφορούν στα γεωργικά απόβλητα και την ανακύκλωση των παραπροϊόντων.

___________

Ο κ. Δημήτρης Μιχαρικόπουλος συντόνισε τη συζήτηση στη συνεδρία «Τι ακολουθεί – Ένα ολοκληρωμένο σενάριο για τη χρήση των γεωργικών αποβλήτων»:

Ο κ. Pedro Fernandez Molina, εξειδικευμένος τεχνικός CARM, ABONOS ORGANICOS PEDRIN, Μούρθια, Ισπανία, http://www.organicospedrin.com/, παρουσίασε τα οφέλη της εφαρμογής της οργανικής ύλης στο έδαφος.

Ο κ. Antonello Pezzini, μέλος της ΕΕSC, εκπρόσωπος των εργοδοτών της ΕΕSC, εξήγησε πώς τα γεωργικά απόβλητα σχετίζονται με την κυκλική οικονομία.

Η κα An Le Nouail, μέλος της ΕΕSC, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΕSC, αναφέρθηκε με μια σφαιρική προσέγγιση στα γεωργικά απόβλητα.

Τέλος

 

Ανακοίνωση για το Συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Wastereuse

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!

 

Συνέδριο έργου Wastereuse:

Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων στις Μεσογειακές χώρες

 

Τρίτη 12/5/2015, Βρυξέλλες (Βέλγιο)

 

Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου για περισσότερες πληροφορίες

 

 

5th Newsletter – July 2014

Newsletter_5th_WasteReuse_GR_July14

 

4th Newsletter – December 2013

Newsletter_4th_WasteReuse_GR_Dec13